Perheterapia

Perheterapiasta voi saada apua ja tukea silloin kun yksittäisen perheenjäsenen henkilökohtainen ongelma kuormittaa liikaa koko perhettä esimerkiksi lasten ja nuorten ongelmat, syömishäiriöt tai eriasteinen psyykkinen oireilu.

Perheterapiasta voi saada apua kun perheenjäsenten kesken on ristiriitoja tai puhumattomuutta tai kun perhe kokee hajoamisen uhkaa tai jos halutaan apua sopuisaan eroon.

Perheterapiassa on tärkeää, että jokaisen perheenjäsenen kokemus tulee tasavertaisesti kuulluksi. Tapaamisissa tarkastellaan yhdessä sitä, minkälainen vuorovaikutus on syntynyt perheenjäsenten välille.

Yhdessä etsitään voimavaroja, luodaan uusia merkityssuhteita ja toimivampia tapoja.

Perheterapia vaihtelee kestoltaan ja tiheydeltään. Se voi tapahtua kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai harvemmin. Tapaamiset kestävät yleensä puolitoista tuntia.

Perheterapia voi olla myös muiden hoitojen tukimuoto.