Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön tai omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamus ja vaitiolovelvollisuus.

Työnohjaus tapahtuu vuorovaikutuksessa ja tavoitteena on tarjota oppimisen tila. Tarkoituksena on löytää yhdessä työnohjaajan kanssa omia uusia ratkaisuja ja oppia niistä.

Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön energiaa, joka on sitoutunut vaikeisiin ja keskeneräisiin asioihin. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä, se estää työuupumusta ja auttaa työtehtävien rajaamisessa.

Työnohjausta voi saada joko yksilönä tai ryhmässä.

Lisää tietoa siitä mitä työnohjaus on ja miten se toimii saa Suomen työnohjaajat ry:n  sivuilta, www.suomentyonohjaajat.fi