Yksilöpsykoterapia

Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden vuorovaikutuksellinen psykologinen hoitomuoto. Tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkistä pahoinvointia ja tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä syventää itseymmärrystä.

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että aiemmat kokemukset, erityisesti lapsuusajalta, vaikuttavat ihmisen nykyiseen tapaan kokea maailma.

Psykodynaaminen teoria katsoo monien psyykkisten voimien olevan tiedostamattomia. Tästä syystä toistamme itsellemme ja ympäristöllemme haitallisia toimintatapoja. Työskentelyssä pääpaino on nykyhetken tapahtumissa ja vuorovaikutussuhteissa.

Tapaamiset psykoterapeutin kanssa kestävät yleensä kaksi kertaa viikossa 2-4 vuotta.

Ennen yksilöpsykoterapian alkua on 2-4 arviointikäyntiä jolloin kartoitetaan elämäntilanne ja ongelma-alueet sekä arvioidaan psykodynaamisen hoitomuodon sopivuus ja käytännön järjestelyt.